Ai nevoie de ajutor? 0745 231 153

Legislatie utila

Legi, ordine, hotarari, ordonante. Ne pot ajuta sa avem o viata mai buna!

 

  • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
  • HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap modificata si completata prin HG nr.89/2010.
  • HG nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap în perioada 2006 – 2013.
  • Ordinul nr. 559/2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap.
  • Ordinul nr. 369/2009 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a implementarii proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu handicap.
  • OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de cesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.